TKMST | Hoe kun je een beëdigd vertaler worden?

Hoe kun je een beëdigd vertaler worden?

Mogelijk ben je op het moment op zoek naar een baan voor na je studie. Je zou er dan voor kunnen kiezen om een zogeheten beëdigd vertaler te worden. Dit is dus net weer wat anders dan een normale vertaler, al doen deze twee specialisten kwalitatief gezien helemaal niet voor elkaar onder. Een beëdigd vertaler heeft namelijk juist toestemming gekregen om een stempel te mogen zetten onder een vertaling. Hoe jij terecht kunt komen in dit wereldje, kun je lezen in dit artikel. Zo zou het zomaar kunnen dat jij na een document vertalen er zomaar een stempel onder mag zetten. 

Register beëdigde tolken en vertalers

Op de website Overheid.nl worden alle regels en wetten die in Nederland gelden uitgelegd. Zo wordt hier ook wat verteld over de regels op het gebied van beëdigd vertalen en tolken. Dit is alleen wel op een erg formele wijze geschreven, wat in dit artikel wat minder het geval zal zijn. Als je een beëdigd vertaler wilt worden dan moet je je namelijk inschrijven in een register. Dit is het Rbtv, wat staat voor Register beëdigde tolken en vertalers. Om voor inschrijving in aanmerking te komen moet je als vertaler wel voldoen aan allerlei eisen en competenties. Deze worden vermeld door het Register. Zo zul je taalvaardigheid moeten hebben in zowel de brontaal als de doeltaal. Ook moet je integriteit en de attitude van een vertaler hebben. Kennis van de cultuur van het land van zowel de brontaal als de doeltaal zal tevens nodig zijn om je in te kunnen schrijven in het Rbtv. Vertaalvaardigheid is natuurlijk ook een skill die je moet hebben om beëdigd vertaler te kunnen worden. 

Minister van Justitie

Je moet je aanvraag tot inschrijving doen bij de minister van Justitie. Een verklaring omtrent het gedrag zal hierbij ook overlegd moeten worden als je in aanmerking wilt komen voor de inschrijving. Ben je een vertaler die minder dan vijf jaar in Nederland woont? Je moet dan ook nog een integriteitsverklaring overleggen. Dit moet afgegeven zijn door een bevoegde instantie in je geboorteland. Als de minister van Justitie niet overtuigd is van de integriteit van de vertaler dan kan de inschrijving geweigerd worden. De gegevens die overlegd worden moeten bovendien voldoen aan een paar eisen, net zoals de papieren die gebruikt worden voor een beoordeling en het te betalen bedrag dat verschuldigd is bij behandeling van de aanvraag. 

Afleggen van de eed

Als de minister van Justitie je aanvraag tot inschrijving in het Register beëdigde tolken en vertalers dan zal dit automatisch gedaan worden. Op papier ben je dus nu een beëdigd vertaler. Je zult dan een bewijs van inschrijving krijgen. Hierop staat de bron- of doeltaal vermeld waarin je werkzaam bent. Ook moet je binnen twee maanden na inschrijving de eed afleggen ten overstaan van de rechtbank van het arrondissement binnen je woonplaats. Hierdoor zul je echt beëdigd worden. Je moet dan wel een bewijs van inschrijving in het register laten zien, maar dat heb je inmiddels dus al gekregen. Na het afleggen van de eed krijg je de akte van beëdiging uitgereikt, waarna je als beëdigd vertaler bij een vertaalbureau Den Haag aan de slag kunt gaan.