Zo werken studiepunten

Geschreven op: 12 mei 2022
Studeren en Studentlife

Ga je studeren? Dan krijg je te maken met studiepunten. Waar je op de middelbare school slechte cijfers nog kon compenseren met een ander onderdeel, gaat dit helaas niet als je gaat studeren.

Elk vak heeft een aantal te verdelen studiepunten. Naast tentamens, levert het schrijven van een essay of een groepsproject bijvoorbeeld ook studiepunten op. Het aantal studiepunten is gekoppeld aan de tijd die je hier ongeveer aan besteedt. Een groot vak in een module levert daarom meer studiepunten op dan een vak dat minder tijd kost. Maar schrik niet: in de meeste gevallen ben je er minder tijd aan kwijt dan de voorgeschreven uren.

 

ECTS

Studiepunten worden ook wel ECTS (European Credit Transfer System) genoemd. Dit is volgens een internationaal Europees systeem, waardoor ingevoerde diploma’s door heel Europa evenveel waard zijn. Hierbij staat één ECT (studiepunt) voor 28 uur studielast. Voor een driejarige universitaire bachelor staan 60 studiepunten per jaar, ofwel 180 ECTS in totaal. Doe je een vierjarige hbo-bachelor? Dan moet je 240 ECTS behalen.

 

Propedeuse en BAS

Om over te gaan naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar een verplicht aantal studiepunten behalen. Van de 60 studiepunten zijn dit er meestal minimaal 45. Lukt dit niet? Dan moet je het jaar overdoen of in sommige gevallen de opleiding verlaten. Heb je in je eerste jaar alle studiepunten gehaald? Dan krijg je je ‘P’, ofwel je propedeuse. Over je propedeuse mag je meestal twee jaar doen. Als dit niet lukt, krijg je een BAS: een Bindend Afwijzend Studieadvies. Hierbij moet je de opleiding verlaten of een plan opstellen om je studiepunten alsnog te behalen.

 

Studievertraging

Studiepunten wegen dus erg zwaar tijdens je opleiding. Je moet vakken net zo lang herkansen totdat je ze haalt. Ook om stage te lopen of een minor te volgen in het tweede of derde jaar, moet je vaak een minimaal aantal studiepunten hebben behaald. Heb je niet genoeg punten? Dan loop je helaas studievertraging op en moet je eerst vakken halen om genoeg studiepunten bij elkaar te sprokkelen.

 

Herkansingen en extra studiepunten

Gelukkig zijn er meerdere herkansingen om genoeg studiepunten te verzamelen. Ook kun je soms extra studiepunten behalen door extra opdrachten of activiteiten te doen of niet-verplichte vakken te volgen. In sommige gevallen mag je ook een vervangende opdracht doen. Geen reden tot paniek dus, mocht je een vak niet gelijk halen.