Numerus fixus; dit is wat je moet weten!

Geschreven op: 21 dec 2021
Studiekeuze maken

Een studiekeuze maken is al moeilijk genoeg, maar wat als je eerst geselecteerd moet worden om überhaupt binnen te komen. En jij je voor 15 januari al moet aanmelden! Selectiestudies hebben een zogeheten numerus fixus. Waar moet je op letten?

 

Wat is een numerus fixus eigenlijk? 

Vertaald vanuit het Latijn betekent het letterlijk: vastgesteld aantal. Eigenlijk is het niks anders dan het toelaten van slechts een beperkt aantal studenten aan een opleiding. Onderwijsinstellingen bepalen door een selectieprocedure wie deze studenten zijn.

 

Waarom is er een numerus fixus? 

Voor sommige studies melden zich te veel potentiële studenten aan. Denk bijvoorbeeld aan Geneeskunde, Tandheelkunde of Fysiotherapie. Dus onderwijsinstellingen moeten wel kiezen. Opleidingen zijn soms ook te duur om iedereen zo maar toe te laten. Ook kan er door numerus fixus geen overschot aan specialisten ontstaan.

 

Wat is selectie? 

Selectie bestaat meestal uit toetsen en/of een motivatiegesprek. Ook schoolprestaties spelen een rol. Onderwijsinstellingen bepalen zelf hoe zij hun studenten kiezen. Kijk op de site om goed voorbereid te zijn! Het selectieproces duurt wel even, daarom moet jij je vóór 15 januari al hebben aangemeld bij je studie,  

 

Wat moet je doen? 

  • Meld je aan via StudieLink. Hiervoor heb je een DigiD nodig dus vraag die op tijd aan. Dit duurt meestal drie werkdagen, maar houd rekening met vertraging.
  • Je mag je voor maximaal twee fixusopleidingen inschrijven aan twee verschillende opleidingen. Er zijn ook uitzonderingen zoals Geneeskunde, Fysiotherapie, Verloskunde, Tandheelkunde en Mondzorgkunde. Voor deze studies mag je je maar aan één opleiding aanmelden.  
  • De deadline van inschrijving is dus al op 15 januari. Schrijf je dus op tijd in! 
  • Kijk goed hoe vaak je de selectieprocedure mag overdoen. Dit verschilt per onderwijsinstelling.  
  • Als je rangnummer net boven het maximumaantal ligt heb je een grote kans dat je alsnog wordt toegelaten. Er vallen namelijk altijd studenten uit. Schrijf je dus niet direct uit!  

 

Heb je een back-up?

Hartstikke vervelend natuurlijk als je de selectie niet haalt. Gelukkig zijn er nog honderden andere opties, maar het is wel verstandig als je hier van tevoren rekening mee houdt. Zo is de tegenslag beter te relativeren. Zorg dus voor een plan B. Denk bijvoorbeeld aan een tussenjaar, een andere studie, of een propedeuse bij een soortgelijke studie, om het daarna opnieuw te proberen.

 

Alle data op een rijtje

  • 1 oktober t/m 15 januari: aanmelden in Studielink 
  • 16 januari t/m 14 april: selectieprocedure (kijk op de website van de instelling voor de exacte data) 
  • 15 april: je rangnummer wordt bekend gemaakt in Studielink
  • Uiterlijk 1 mei: aanmelddeadline voor studies zonder numerus fixus (let op: daar zitten dus maar twee weken tussen!)
  • Vóór 1 september: verzoek tot inschrijving annuleren of selectiepoging ongedaan maken.