Politieke wetenschappen en de sociologie

Let op: deze informatie komt uit het archief en is niet meer actueel.
Niveau
Graad
Sector

Bachelor of Science

In deze bachelor kies je - na een gemeenschappelijke opleidingsfase - voor de afstudeerrichting politieke wetenschappen of de afstudeerrichting sociologie. De eerste opleidingsfase is voor beide afstudeerrichtingen gemeenschappelijk. Vanaf het begin leer je hoe je aan wetenschappelijk onderzoek doet, resultaten analyseert en kritisch interpreteert. Bovendien verwerf je een brede kennis van verwante wetenschappen: communicatiewetenschap, wijsbegeerte, recht, geschiedenis, sociale psychologie en economie. Je ontwikkelt zo een stevige basis voor je verdere loopbaan aan de universiteit en in het beroepsleven.

Afstudeerrichting politieke wetenschappen

 • Hoe worden macht en gezag gebruikt?
 • Hoe komen beleidsbeslissingen lokaal en (inter)nationaal tot stand?
 • Hoe beïnvloeden de overheid en de samenleving elkaar?
 • Waarom lobbyen sommige niet-gouvernementele organisaties met meer succes dan andere?
 • Hoe komt een vredesproces op gang?


In de afstudeerrichting politieke wetenschappen bestudeer je politieke structuren en processen die bepalen hoe een samenleving wordt gestructureerd en hoe vrede, veiligheid en welvaart worden georganiseerd.

Afstudeerrichting sociologie

 • Worden allochtonen benadeeld op de arbeidsmarkt?
 • Wat doen bedrijven voor de combinatie werk-gezin?
 • Is er gelijke of ongelijke toegang tot gezondheidsvoorzieningen?
 • Waarom mislukken zo veel huwelijken?
 • Is er toekomst voor de sociale zekerheid?
 • Stemt een vrouw anders dan een man?
 • Waarom zijn statistische gegevens in de media vaak niet te vertrouwen?


In de afstudeerrichting sociologie bestudeer je de samenleving en de instituties die er vorm aan geven. Gezin, verkiezingen, religie, organisaties, jeugdbewegingen, vrijwilligerswerk, ziekenhuizen, bedrijven, sociale zekerheid ... worden onder de loep genomen. Je onderzoekt maatschappelijke fenomenen als gezondheid, etnocentrisme, armoede, culturele diversiteit en sociale ongelijkheid.

Toelatingseisen

Hoe wordt deze studie beoordeeld?

Voltijd
Algemeen oordeel
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het opdoen van onderzoekend vermogen binnen de opleiding, denk bijv. aan analytisch denken, het doen van praktijkgericht onderzoek en het schriftelijk rapporteren over praktijkgericht onderzoek.
Aansluiting beroepspraktijk
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over docenten, denk bijv. aan de deskundigheid van docenten en de bereikbaarheid en betrokkenheid van docenten.
Docenten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de sfeer op de opleiding.
Sfeer
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de kwaliteit van de studiebegeleiding door de opleiding, denk bijv. aan de mogelijkheid tot en kwaliteit van begeleiding en de mate waarin de opleiding initiatief neemt in begeleiding.
Studiebegeleiding
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de studiefaciliteiten, denk bijv. aan de computerruimtes, de bibliotheek en de ICT-faciliteiten.
Studiefaciliteiten
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de tevredenheid met hun baan.
Tevreden met baan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over het loopbaanperspectief.
Tevreden over loopbaanperspectief
-
Het tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) dat studenten geven over de toetsing en beoordeling door de opleiding, denk bijv. aan de duidelijkheid over criteria waarop getoetst wordt en het aantal toetsmomenten.
Toetsing en beoordeling
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de mate waarin je wordt voorbereid op je beroepsloopbaan, denk bijv. aan het contact dat je hebt met de praktijk (stages).
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Het gemiddelde tevredenheidsoordeel (schaal van 1-10) van studenten over de wetenschappelijke vaardigheden wo.
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Toon meer statistieken
Enquêtejaar 0