Christelijke Hogeschool Ede (Hogeschool)

Ede Dordrecht
De CHE is een community; een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling. In deze community is de student, de lerende, het middelpunt. Hij wordt gevormd, toegerust en opgeleid tot een startende professional, zich bewust van z’n maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. Dienstbaar hieraan investeert de CHE gericht in onderzoek en kennisontwikkeling. Om onze eigen metier te voeden, te versterken en te verdiepen, maar ook om te kunnen delen, dienstbaar aan het werkveld en het geheel van de samenleving. De CHE is geworteld in een protestants-christelijke traditie. We laten ons inspireren door de Bijbel, Gods betrouwbare Woord. Onze identiteit heeft betekenis voor onze visie op opleiden en onderzoek, maar ook voor de manier waarop we studenten zien: primair als persoon, in relatie tot God en met elkaar.

Bezoekadres
Oude Kerkweg 100
6717 JS EDE

Denominatie
Protestants-Christelijk

Beoordeling Christelijke Hogeschool Ede

8.8
Sfeer
8
Studiefaciliteiten
8.1
ICT-voorzieningen
7.2
Digitale leeromgeving
8.4
Bibliotheek / mediatheek
-
Digitale bibliotheek / mediatheek
8.2
Geschiktheid onderwijsruimten
8.3
Geschiktheid werkplekken
7.9
Beschikbaarheid werkplekken

Statistieken Christelijke Hogeschool Ede

Aantal studenten
3,252
Voltijd
0
Deeltijd
0
Duaal
200
Aantal docenten
68%
4,506
studenten
totaal
31%