Eerste monteur gas-, water- of warmtedistributie BBL

Niveau
BOL/BBL
Duur
Waar zouden we zijn zonder water, warmte en gas? Als eerste monteur zorg jij dat iedereen er warmpjes bij zit en water heeft.

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo of vmbo kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma basisberoepsopleiding (niveau 2) of vakopleiding (niveau 3).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Of je hebt een ander diploma of bewijsstuk dat de overheid heeft erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert de basis van het aanleggen en monteren van distributienetten. Je leert sleuven en putten te graven. Je leert de netwerken aan te leggen en te monteren. Je leert hoe je storingen kunt lokaliseren en oplossen. Ook leer je leiding geven aan collega’s en het werk verdelen. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding. Je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
Parallelweg 403
3112 NA Schiedam