Junior Assistent-Accountant (Flex-opleiding)

ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost

Over deze opleiding

Niveau
Duur
Sector

Ben jij een echte administrateur?
Kies je voor de opleiding Junior Assistent Accountant dan word je opgeleid voor een baan bij eenaccountantskantoor of bij een administratiekantoor. De werkzaamheden van een Junior Assistent Accountant bestaan uit het controleren van definanciële informatie van de klant en het geven van financieeladministratieve ondersteuning. Ook het controleren van(deel)administraties, het voorbereiden van het jaarverslag en hetopstellen van belastingaangiften zijn werkzaamheden van de JuniorAssistent Accountant. Op school en stage word je hier op voorbereid. Dit houdt onder meer in dat je leert om een goed inzicht te krijgen in hetboekhouden. Je hebt het overzicht over de gehele administratie van hetbedrijf. Je leert om klantgericht te werk te gaan en je in te leven inde klanten van het bedrijf waarvoor je de boekhouding controleert.

Ontwikkel jezelf
Als je kiest voor Junior Assistent Accountant (niveau 4), dan ga je zowelop school in de thoerie en de praktijklessen als in de stage(beroepspraktijkvorming) werken aan de juiste competenties. Je leertsamenwerken, accuraat zijn, ethisch en integer handelen en vakkennisgebruiken.

Flex-opleiding
Dit is een traject van de reguliere opleiding, waarbij rekening gehouden wordt met jouw inzet en voorkennis.

BOL/BBL
Dit is een BOL-opleiding.

Deze instellingen hebben ook een open dag

ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost - Amsterdam zuidoost

Junior assistent-accountant
Open dag Amsterdam
Locatie:
Tijd: 16:00 - 20:00

ROC van Amsterdam MBO College Zuidoost - Amsterdam zuidoost

Junior Assistent-Accountant (Flex-opleiding)
Open dag Amsterdam
Locatie:
Tijd: 16:00 - 20:00

Adres:
Fraijlemaborg 135
1102 CV Amsterdam zuidoost