Medewerker groen en cultuurtechniek

Niveau
BOL/BBL
Duur
Sector
Niet alleen buiten dorpen en steden is het groen. Groen komt steeds meer ook binnen stedelijke gebieden. Denk aan parkjes, sportvelden, plantsoenen en bermen. Hou jij van buiten werken met grote machines?

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs heeft de overheid erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Tijdens de opleiding doe je planten-, bomen- en bodemkennis op. Je leert werken met machines en gereedschappen die nodig zijn bij het werken in het groen. Je leert hoe je die machines in kunt stellen en onderhouden. Je krijgt ook het opmeten van land met landmeters en waterpassen onder de knie. Tenslotte is dit werk dat vaak in teams wordt gedaan, dus leer je ook samenwerken. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
Bornerbroekstraat 348
7609 PH Almelo