Operator A Textiel

Niveau
BOL/BBL
Duur
Je bent verantwoordelijk voor een machine of een installatie in een fabriek. Zo hou jij de fabriek draaiend!

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs heeft de overheid erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert de technieken die gebruikt worden in de procesindustrie, als hydrauliek en pneumatiek. Je krijgt vakken als wis-, natuur- en scheikunde. Je leert ook meet- en regeltechniek. De vakken Nederlands, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
BIC 1
5657 BX Eindhoven