Technisch specialist voertuigen

Niveau
BOL/BBL
Duur
Sector
Scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s, tractoren en andere mobiele werktuigen zitten ingewikkeld in elkaar. Maar als technisch specialist kennen alle soorten voertuigen geen geheimen meer voor jou.

Toelatingseisen

  • Middenkaderopleiding
    Dit is een volledige opleiding van 3 of 4 jaar. Hiervoor gelden dezelfde eisen als de vakopleiding (niveau 3).
  • Specialistenopleiding
    Deze opleiding volg je als je het mbo-3-diploma hebt behaald en wil doorleren in hetzelfde beroep. Deze opleiding duurt dan nog 1 jaar.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert hoe je complexe mechanische en elektrotechnische storingen bij scooters, motoren, personenauto’s, bedrijfsauto’s en/of tractoren op kunt sporen en hoe je ze op kunt lossen. Je maakt je de systeemkennis eigen, die je nodig hebt voor dit beroep. Je leert werken met meet- en andere specialistische apparatuur. De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
Automotive Campus 250
5708 JZ Helmond