Waterbouwer BBL

Niveau
BOL/BBL
Duur
We staan als land bekend om onze waterwerken. Het zijn de waterbouwers die daar dagelijks voor zorgen. Buiten, water en afwisseling, wie wil dat niet?

Toelatingseisen

Je moet voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:
  • Je hebt een diploma lbo, vbo, vmbo basis- of kaderberoepsgerichte leerweg, vmbo theoretische leerweg, mavo, mavo-vbo of vmbo gemengde leerweg.
  • Je hebt een diploma entreeopleiding of basisberoepsopleiding (niveau 2).
  • Je hebt een bewijs dat je de eerste 3 leerjaren van de havo of het vwo goed hebt doorlopen. Dit bewijs heeft de overheid erkend.
Kijk altijd op de website van de school om te weten hoe de toelating geregeld is.

Wat leer je?

Je leert hoe sluizen, dijken en waterkeringen worden gemaakt en je leert ze onderhouden. Je leert hoe je moet baggeren, afgraven en ophogen zodat waterbouwkundige constructies kunnen worden gemaakt. Er wordt veel met machines en gereedschappen gewerkt en tijdens je opleiding leer je daarmee werken. De vakken Nederlands, Engels, rekenen en burgerschap horen standaard bij deze opleiding en je kunt vaak nog extra keuzedelen kiezen om je verder te specialiseren.


Adres:
Parallelweg 403
3112 NA Schiedam