Stuurman/werktuigkundige kleine schepen

Niveau 3

Schuilt er in jou een echte wereldreiziger en heb jij zeebenen? Denk dan eens aan een baan als stuurman/werktuigkundige kleine schepen. Als stuurman/werktuigkundige kleine schepen vaar je de hele wereld af met schepen kleiner dan 3000 GT, die een volume hebben van minder dan 3000kW. Je werk varieert van het zorgen voor een veilige vaart tot technische werkzaamheden in de machinekamer en het controleren van de lading. Op de moderne schepen wordt veel werk geautomatiseerd gedaan, maar de mens blijft aan boord van schepen onmisbaar. Tijdens de opleiding leer je een koopvaardijschip te besturen. Daarnaast leer je de vaardigheden die je als leidinggevende op een schip nodig hebt. Bijvoorbeeld het maken van werkvoorbereidingen voor de andere werknemers, het houden van toezicht op de goede uitvoering van de werkzaamheden, en de zorg voor de veiligheid op het schip.

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot deze opleiding, moet je aan de volgende eisen voldoen

- Vmbo-diploma (kaderberoepsgerichte, gemengde of theoretische leerweg sector techniek. Heb je een diploma van de sector zorg & welzijn, economie of landbouw, dan moet je wiskunde of natuur- en scheikunde 1 gedaan hebben.)
- Mbo-diploma niveau 2 van een verwante opleiding.
- Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo/vwo.

Instellingen kunnen nog andere eisen stellen. Informeer hiervoor bij de instelling van je keuze.

Toekomstmogelijkheden

Aan boord van een schip zul je werk kunnen vinden. Doorstuderen op mbo niveau 4 is ook mogelijk.
;