Universiteit van Amsterdam

Onderwijswetenschappen

wo bachelor, voltijd
Amsterdam
In onze kennissamenleving is onderwijs van essentieel belang. Iedereen van jong tot oud heeft onderwijs nodig om zich te ontwikkelen. Onderwijswetenschappen is een brede interdisciplinaire opleiding waarbij vanuit verschillende perspectieven wordt gekeken hoe mensen leren en hoe leren bevorderd kan worden. Met deze opleiding kun je veel verschillende kanten uit. Onderwijswetenschappers werken op allerlei plekken in de samenleving. Je kunt onder meer aan het werk als onderwijsadviseur, onderwijsontwikkelaar of beleidsmedewerker, bij onderwijsinstellingen, in het bedrijfsleven en bij de overheid.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Pedagogiek en Onderwijskunde

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
600

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM

Meer informatie

Open dagen Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 Universiteit van Amsterdam, vestiging Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 9:00 - 17:00 uur Universiteit van Amsterdam, vestiging Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 Universiteit van Amsterdam

Beoordeling onderwijswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.9
8.4
Sfeer
7.4
Inhoud
8.0
Algemene vaardigheden
8.0
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
5.7
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.5
Docenten
7.0
Studiebegeleiding
7.5
Toetsing beoordeling
6.8
Informatievoorziening
8.3
Studierooster
7.3
Studielast
8.3
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
6.8
Uitdagend onderwijs
5.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
87.5%
Eerstejaars vrouw
12.5%
Eerstejaars man
73
Aantal studenten
87.5%
73
studenten
totaal
13%