Universiteit van Amsterdam

Cultuurwetenschappen

wo bachelor, voltijd
Amsterdam
Je duikt in de geschiedenis van kunst en cultuur en verdiept je in de wereld van het cultuurbeleid en de politieke debatten hierover. Je leert over het dagelijks functioneren van het culturele bedrijf én bestudeer je de historische en sociologische achtergronden van cultuuruitingen. Bij de verspreiding en waardering van cultuur spelen overheidsbeleid en management een belangrijke rol. In deze bachelor onderzoek je recente ontwikkelingen op het gebied van beleid en management in de kunst- en cultuursector en kijk je naar de sociale en historische facetten ervan. Je krijgt een academische scholing, maar de studie richt zich ook op de beroepspraktijk. Je bestudeert zowel de 'hoge' kunsten - denk aan beeldende kunst, klassieke muziek en theater - als 'populaire' kunsten als film, popmuziek, tv-programma's. Naast de kunstenaar moet er bijvoorbeeld iemand zijn die contracten opstelt, locaties en ruimtes regelt, de juridische aspecten in de gaten houdt, de financiering organiseert en de publiciteit verzorgt. Tijdens je opleiding kun je zelf bepalen waar je het accent op wilt leggen. Je kunt je academische basis bovendien aanvullen met een studieverblijf in het buitenland of een stage.

Sector
Kunst en Cultuur

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Kunst- en cultuurstudies

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM

Meer informatie

Open dagen Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 Universiteit van Amsterdam, vestiging Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 9:00 - 17:00 uur Universiteit van Amsterdam, vestiging Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 Universiteit van Amsterdam

Beoordeling cultuurwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.9
8.3
Sfeer
7.6
Inhoud
7.3
Algemene vaardigheden
7.1
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.7
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.7
Docenten
6.3
Studiebegeleiding
7.0
Toetsing beoordeling
5.8
Informatievoorziening
7.9
Studierooster
7.6
Studielast
8.0
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
5.8
Kwaliteitszorg
7.5
Uitdagend onderwijs
6.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
90.9%
Eerstejaars vrouw
9.1%
Eerstejaars man
52
Aantal studenten
90.9%
52
studenten
totaal
9%