Universiteit van Amsterdam

Psychobiologie

wo bachelor, voltijd
Amsterdam
Als student Psychobiologie bestudeer je de werking van het brein op alle niveaus: van molecuul tot de menselijke geest. Je leert hoe het zenuwstelsel en de hersenen zijn opgebouwd, hoe neuronen werken en wat de relatie is tussen het brein en menselijk gedrag. Door neuro-imaging technieken als EEG en fMRI, die hersenactiviteit zichtbaar maken, moleculaire technieken en proefdiermodellen kan een psychobioloog de biologische achtergrond van psychologische processen onderzoeken. Met behulp van de biologie leer je normaal menselijk gedrag te verklaren en afwijkingen te herkennen. Je kunt op zoek gaan naar de mechanismes achter psychische stoornissen zoals autisme en schizofrenie en ziektes zoals Alzheimer.. Waarom de UvA? * Psychobiologie aan de UvA is de enige bachelor waarin je je helemaal focust op het menselijke brein en al haar eigenaardigheden. * Je krijgt colleges, werkgroepen en onderzoekspractica van docenten en onderzoekers met expertises in neurobiologie, psychologie, geneeskunde en sociale wetenschappen. * De opleiding werkt samen met onderzoeksinstituten als het Nederlands Instituut voor Neurowetenschappen (NIN) en het Academisch Medisch Centrum (AMC).

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Psychologie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Selectie
ja

Meer informatie
Toelating en inschrijving

Capaciteit
250

Aantal keren meedoen
2

Tweede deadline
Geen

Korte beschrijving selectie

Bezoekadres
Spui 21
1012 WX AMSTERDAM

Meer informatie

Open dagen Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 Universiteit van Amsterdam, vestiging Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 9:00 - 17:00 uur Universiteit van Amsterdam, vestiging Amsterdam
Universiteit van Amsterdam
UvA Bachelorweek
05-03-2022 Universiteit van Amsterdam

Beoordeling psychobiologie aan de Universiteit van Amsterdam

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.3
8.5
Sfeer
7.9
Inhoud
8.3
Algemene vaardigheden
8.5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.9
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.6
Docenten
7.1
Studiebegeleiding
7.6
Toetsing beoordeling
6.7
Informatievoorziening
7.1
Studierooster
6.9
Studielast
8.2
Groepsgrootte
5.8
Stage en opleiding
8.0
Stage ervaring
6.6
Kwaliteitszorg
7.3
Uitdagend onderwijs
5.4
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
89.9%
Eerstejaars vrouw
10.1%
Eerstejaars man
635
Aantal studenten
89.9%
635
studenten
totaal
10%