Radboud Universiteit

Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie

wo bachelor, voltijd
Nijmegen
Met Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie bestudeer je mensen in hedendaagse samenlevingen en hoe zij vormgeven aan familierelaties, religie, economie en politiek. Ook richt je je op onderwerpen die te maken hebben met identiteit, betekenisgeving, macht en sociale ongelijkheid in mondiale processen van verandering en met de daaruit voortvloeiende dynamiek van lokale culturen. In deze studie probeer je een verklaring en uitleg te geven van de culturele verschillen en overeenkomsten vanuit het menselijk perspectief. Ontwikkelingsstudies concentreert zich op problemen van ontwikkeling en onderontwikkeling zoals armoede, overbevolking en ongelijkheid. Veel aandacht krijgen de sociaal-culturele, economische en politieke structuren die armoede en ongelijkheid in stand houden. Daarnaast is er volop aandacht voor de rol van ontwikkelingssamenwerking en ontwikkelingsorganisaties, fair trade en gendervraagstukken.

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Culturele antropologie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Comeniuslaan 4
6525 HP NIJMEGEN

Meer informatie

Beoordeling culturele antropologie en ontwikkelingssociologie aan de Radboud Universiteit

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.8
8.8
Sfeer
7.4
Inhoud
7.8
Algemene vaardigheden
7.8
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
5.5
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.9
Docenten
7.2
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
7.0
Informatievoorziening
7.8
Studierooster
6.5
Studielast
8.1
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.5
Kwaliteitszorg
6.9
Uitdagend onderwijs
8.9
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
86.0%
Eerstejaars vrouw
14.0%
Eerstejaars man
164
Aantal studenten
86.0%
164
studenten
totaal
14%