Hanzehogeschool Groningen

Social Work

hbo bachelor, voltijd
Groningen
Je draagt bij aan het oplossen van urgente maatschappelijke vraagstukken. De bachelor Social Work leidt je op tot sociaal werker op het terrein van preventie, psychosociale ondersteuning, ontwikkelingsgerichte ondersteuning en praktische hulpverlening. Kortweg: je ondersteunt mensen die het alleen niet redden in de samenleving. Bijvoorbeeld vanwege psychische, pedagogische, financiële of sociale moeilijkheden. Om die professional te worden ontwikkel je jezelf door vakinhoudelijke studie, training van vaardigheden, samenwerking met medestudenten en stages in de beroepspraktijk.

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Social Work

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
800

Bezoekadres
Zernikeplein 7
9747 AS GRONINGEN

Meer informatie

Open dagen Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen
Online Informatieavond HanzePro
27-01-2022 17:00 - 20:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Open Dag voor voltijd bachelor- en Associate degree opleidingen
12-02-2022 14:00 - 17:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Open Dag Masters
17-03-2022 16:00 - 18:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Open Dag voor voltijd bachelor- en Associate degree opleidingen
01-04-2022 16:00 - 19:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Informatieavond HanzePro
07-04-2022 17:00 - 20:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Mastervoorlichting
12-05-2022 17:00 - 18:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Master's Information Session
12-05-2022 15:00 - 16:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen

Beoordeling social work aan de Hanzehogeschool Groningen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.8
8.1
Sfeer
7.3
Inhoud
7.6
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.0
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.3
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.1
Docenten
7.1
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
6.7
Informatievoorziening
6.4
Studierooster
6.8
Studielast
7.0
Groepsgrootte
6.3
Stage en opleiding
7.6
Stage ervaring
6.4
Kwaliteitszorg
7.0
Uitdagend onderwijs
6.3
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
73.1%
Eerstejaars vrouw
26.9%
Eerstejaars man
1,786
Aantal studenten
73.1%
1,786
studenten
totaal
27%