Technische Universiteit Delft

Construction Management and Engineering

wo master, voltijd
Delft
Daarnaast is er maatschappelijk gezien steeds meer behoefte aan duurzame oplossingen. Hierdoor krijgen bijvoorbeeld de levenscyclusaspecten van gebouwen of civiele kunstwerken, kwaliteitszorg en het verzekeren van samenhang meer en meer aandacht. Daarnaast neemt ook de complexiteit van bouwprojecten toe, zowel door zaken als nieuwe (EU) regelgeving en een toenemende betrokkenheid en beïnvloeding van belanghebbende partijen in het bouwproces als door het bouwen in gebieden met een hoge bebouwingsdichtheid. Als gevolg van deze veranderingen is er (toenemende) behoefte aan een ander soort vaardigheden en kennis van de (toekomstige) manager in de bouw; een combinatie van enerzijds gedegen kennis integraal ontwerpen en engineering en anderzijds kennis van processen, lifecycle en risicomanagement, nieuwe contract- en samenwerkingsvormen, systems engineering en de belangen van all stakeholders. Of het nu gaat om een ingewikkelde constructie, een multidisciplinair bouwproject of een advies voor de overheid, de bouwsector kan simpelweg niet zonder goed opgeleide managers die hun brede algemene kennis op allerlei situaties kunnen toepassen. Construction Management and Engineering (CME)

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Constructiestudies

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Stevinweg 1
2628 CN DELFT

Meer informatie

Open dagen Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft
Online Master's Week
21-02-2022 18:00 - 20:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft
Technische Universiteit Delft
Bachelor open dag TU Delft
17-03-2022 9:00 - 17:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft
Technische Universiteit Delft
Bachelor online open dag TU Delft
19-03-2022 8:45 - 15:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft

Beoordeling construction management and engineering aan de Technische Universiteit Delft

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.1
7.8
Sfeer
7.7
Inhoud
7.9
Algemene vaardigheden
7.5
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.3
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.5
Docenten
6.9
Studiebegeleiding
7.5
Toetsing beoordeling
7.4
Informatievoorziening
8.1
Studierooster
6.5
Studielast
7.8
Groepsgrootte
6.0
Stage en opleiding
7.8
Stage ervaring
7.1
Kwaliteitszorg
7.4
Uitdagend onderwijs
7.2
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
30.0%
Eerstejaars vrouw
70.0%
Eerstejaars man
246
Aantal studenten
30.0%
246
studenten
totaal
70%