Technische Universiteit Delft

Civil Engineering

wo master, voltijd
Delft
Deze voorzieningen hebben betrekking op onder andere watermanagement, bodembeheer, stadsontwikkeling, bescherming tegen overstroming, drinkwaterwinning, afvalwaterbehandeling, water-, weg- en railtransport en andere utiliteitsfuncties (zoals nutsbedrijven en kantoorfuncties). De opleiding Civiele Techniek van de TU Delft is de oudste opleiding in Nederland op dit gebied. Binnen de opleiding is de uitwisseling tussen theorie en praktijk en de uitwisseling tussen onderzoek en onderwijs van oudsher zeer belangrijk. Studenten en onderzoekers kunnen daarom beschikken over excellente en uitgebreide laboratorium, ict en bibliotheekfaciliteiten. De Masteropleiding Civil Engineering leidt ingenieurs op die vraagstukken op creatieve wijze kunnen oplossen, rekening houdend met de complexiteit van de problematiek. Civiel ingenieurs zijn goed geïnformeerd, wetenschappelijk en technologisch vindingrijk. Zij zijn in staat om in complexe en onvoorspelbare milieu's te werken en professioneel leidinggevende rollen in deze organisaties te vervullen, zowel in Nederland als wereldwijd.

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Bouwkunde en Civiele techniek

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Stevinweg 1
2628 CN DELFT

Meer informatie

Open dagen Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft
Online Master's Week
21-02-2022 18:00 - 20:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft
Technische Universiteit Delft
Bachelor open dag TU Delft
17-03-2022 9:00 - 17:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft
Technische Universiteit Delft
Bachelor online open dag TU Delft
19-03-2022 8:45 - 15:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft

Beoordeling civil engineering aan de Technische Universiteit Delft

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.4
8.6
Sfeer
8.2
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
7.6
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.3
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.1
Docenten
7.3
Studiebegeleiding
7.9
Toetsing beoordeling
7.5
Informatievoorziening
8.3
Studierooster
6.6
Studielast
7.9
Groepsgrootte
6.8
Stage en opleiding
8.4
Stage ervaring
7.1
Kwaliteitszorg
7.9
Uitdagend onderwijs
7.4
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
34.6%
Eerstejaars vrouw
65.4%
Eerstejaars man
1,369
Aantal studenten
34.6%
1,369
studenten
totaal
65%