Technische Universiteit Delft

Integrated Product Design

wo master, voltijd
Delft
Je kunt direct instromen met de bachelor Industrieel Ontwerpen. Afhankelijk van je vakkenpakket kun je ook instromen vanuit een aantal andere bachelors aan de TU Delft zoals Bouwkunde, Civiele Techniek, Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek, Maritieme Techniek en Werktuigbouwkunde. Het vakgebied richt zich op het ontwerp van producten, met aandacht voor de fysieke, culturele, technologische en maatschappelijke context daarvan. Het bouwt daarmee voort op industrieel ontwerpen in het algemeen en ergonomie en esthetiek in het bijzonder. Je kunt je ook specialiseren in medisch ontwerp. Studenten die zich in het onderzoek naar productontwerp willen bekwamen, kunnen daarop in deze opleiding het accent leggen.

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Industrieel ontwerpen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
ja

Bezoekadres
Stevinweg 1
2628 CN DELFT

Meer informatie

Open dagen Technische Universiteit Delft

Technische Universiteit Delft
Online Master's Week
21-02-2022 18:00 - 20:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft
Technische Universiteit Delft
Bachelor open dag TU Delft
17-03-2022 9:00 - 17:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft
Technische Universiteit Delft
Bachelor online open dag TU Delft
19-03-2022 8:45 - 15:00 uur Technische Universiteit Delft, vestiging Delft

Beoordeling integrated product design aan de Technische Universiteit Delft

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.4
8.9
Sfeer
7.9
Inhoud
8.5
Algemene vaardigheden
7.4
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.8
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.5
Docenten
7.6
Studiebegeleiding
7.6
Toetsing beoordeling
7.4
Informatievoorziening
7.5
Studierooster
6.8
Studielast
8.2
Groepsgrootte
5.9
Stage en opleiding
8.1
Stage ervaring
7.5
Kwaliteitszorg
7.9
Uitdagend onderwijs
7.1
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
40.0%
Eerstejaars vrouw
60.0%
Eerstejaars man
320
Aantal studenten
40.0%
320
studenten
totaal
60%