Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Social Work

hbo bachelor, voltijd
Nijmegen
Door verschillende maatschappelijke ontwikkelingen is het sociale werkveld flink aan het veranderen. De zorgvragers en hun problemen veranderen niet, maar sociale professionals moeten wel anders werken. Ze krijgen steeds meer en complexere taken. Hierdoor wordt de vraag naar breed inzetbare sociaal werkers groter. De HAN speelt op deze veranderingen in. Daarom start de HAN per 1 september 2018 de nieuwe bacheloropleiding Social Work. Helemaal nieuw is deze opleiding echter niet. De opleiding komt voort uit een samenvoeging van 3 opleidingen: Culturele en Maatschappelijke Vorming (CMV), Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) en Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH). De nieuwe opleiding zorgt voor een brede basis én de mogelijkheid om je te verdiepen.

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Social Work

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Kapittelweg 33
6535 EN NIJMEGEN

Meer informatie

Open dagen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Master bij de HAN
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Open Avond 9 maart 2022
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Ruitenberglaan 31
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Master bij de HAN
01-06-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beoordeling social work aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.4
8.0
Sfeer
7.0
Inhoud
7.4
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.9
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.5
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.4
Aansluiting beroepspraktijk
6.9
Docenten
6.8
Studiebegeleiding
6.8
Toetsing beoordeling
6.3
Informatievoorziening
6.6
Studierooster
6.5
Studielast
7.3
Groepsgrootte
6.0
Stage en opleiding
7.6
Stage ervaring
6.2
Kwaliteitszorg
6.7
Uitdagend onderwijs
6.1
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
76.7%
Eerstejaars vrouw
23.3%
Eerstejaars man
2,299
Aantal studenten
76.7%
2,299
studenten
totaal
23%