Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Communicatie

hbo bachelor, voltijd
Nijmegen
Wat doe je om het imago van een merk weer op te krikken? Maak je een folder, tv-reclame of adverteer je in de krant? En hoeveel geld trek je hiervoor uit? Bij de opleiding Communicatie kom je alles te weten over reclame, media, vormgeving, internet, pr, reclamebureaus en brandmanagement. In het 3e jaar specialiseer je je via een minor in bijvoorbeeld brand management, evenementenmanagement of online media. Er is ook een Engelstalige variant: Communication. Tijdens de afstudeeropdracht valt alles als een puzzel in elkaar. Je brengt je deskundigheid tot uitdrukking op het specifieke gebied van zijn opleiding. Je toont aan te beschikken over probleemsignalerende, beschrijvende, analytische en probleemoplossende competenties. Je komt zelfstandig tot een planmatige oplossing voor een probleem op strategisch niveau.

Sector
Taal en Communicatie

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Communicatie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Kapittelweg 33
6535 EN NIJMEGEN

Meer informatie

Open dagen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Master bij de HAN
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Open Avond 9 maart 2022
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Ruitenberglaan 31
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen
Master bij de HAN
01-06-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beoordeling communicatie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen locatie Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.7
8.4
Sfeer
7.1
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.1
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.1
Docenten
6.6
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
6.5
Informatievoorziening
6.3
Studierooster
6.8
Studielast
7.3
Groepsgrootte
6.0
Stage en opleiding
7.5
Stage ervaring
6.2
Kwaliteitszorg
6.7
Uitdagend onderwijs
5.3
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
71.0%
Eerstejaars vrouw
29.0%
Eerstejaars man
589
Aantal studenten
71.0%
589
studenten
totaal
29%