Windesheim locatie Leeuwarden

Educational Needs

hbo master, deeltijd
Leeuwarden
Iedere leerling in het (speciaal) primair of voortgezet onderwijs en in het beroepsonderwijs vraagt om ‘Nieuw Meesterschap’. Dit meesterschap kenmerkt zich door de ambitie om voor iedere leerling of student de best denkbare leeromgeving te creëren. In de master EN ontwikkelt u Nieuw Meesterschap vanuit verwondering en oprechte nieuwsgierigheid naar de ander. De master sluit uitstekend aan op praktijkvragen die samenhangen met actuele ontwikkelingen in het brede onderwijswerkveld. U kunt binnen de opleiding kiezen uit twaalf verschillende leerroutes, die vallen onder zes profielen: - Onderwijsexpert speciale onderwijsbehoeften - Onderwijsexpert begeleiden en innoveren - Onderwijsexpert talentontwikkeling - Onderwijsexpert taal- en leesinnovatie - Onderwijsexpert reken- en wiskunde-innovatie - Onderwijsexpert gedrag en leren De master EN is een deeltijdopleiding, maar de leerroute Leraar speciale onderwijsbehoeften kan ook in voltijd worden gevolgd. Daarnaast worden vier leerroutes aangeboden via e-learning: Leraar speciale onderwijsbehoeften, Remedial teacher, Taalspecialist/dyslexie en Reken-wiskundespecialist/dyscalculie.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleidingen speciaal

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Rengerslaan 8
8917 DD LEEUWARDEN

Meer informatie

Open dagen Windesheim locatie Leeuwarden

Windesheim locatie Leeuwarden
Online Open avonden deeltijdopleidingen 14 t/m 17 maart 2022
14-03-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle
Windesheim locatie Leeuwarden
Open avond deeltijdopleidingen 18 mei 2022
18-05-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle

Beoordeling educational needs aan de Windesheim locatie Leeuwarden

8.2
Sfeer
7.2
Inhoud
7.4
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.7
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.9
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
5.8
Studielast
8.2
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
7.4
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
66.7%
Eerstejaars vrouw
33.3%
Eerstejaars man
-
Aantal studenten
66.7%
0
studenten
totaal
33%