HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

Leraar Engels

hbo master, duaal
Nijmegen

Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Een uitdaging voor een docent Engels. Dankzij een 1e-graads bevoegdheid kan je de uitdaging aan. Met je vakdidactisch repertoire dat je de tijdens de opleiding hebt uitgebreid en de onderwijskundige vernieuwingen waaraan je via onderzoek hebt bijgedragen, kan je inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren. Niet alleen ben je klaar voor de bovenbouw, ook voor het VAVO en hbo. Met als kroon op je studie de titel Master of Education (M.Ed.). Tijdens de master ontwikkel je tot een breed onderlegde docent Engels met een 1e-graads bevoegdheid voor havo- of vwo-bovenbouw en hbo. Je ontwikkelt nieuwe, complexe competenties waarvoor vakexpertise nodig is en flexibiliteit, kritisch denken en creativiteit. Je leert vakdidactische vernieuwingen binnen je vakgebied leiden en vormgeven. Op basis van recente inzichten uit de literatuur leer je hoe je leerlingen tot een 'deep understanding' van de Engelse taal brengt.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleiding talen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
450

Bezoekadres
Groenewoudseweg 1
6524 TM NIJMEGEN

Meer informatie

Open dagen HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen
Master bij de HAN
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen
Master bij de HAN
01-06-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beoordeling leraar engels aan de HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.2
7.6
Sfeer
7.2
Inhoud
7.4
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.6
Aansluiting beroepspraktijk
7.8
Docenten
6.6
Studiebegeleiding
7.4
Toetsing beoordeling
7.0
Informatievoorziening
8.0
Studierooster
5.2
Studielast
8.4
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
6.9
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
90.9%
Eerstejaars vrouw
9.1%
Eerstejaars man
46
Aantal studenten
90.9%
46
studenten
totaal
9%