HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

Leraar Wiskunde

hbo master, duaal
Nijmegen

Lesgeven aan de bovenbouw vraagt niet alleen om vakexpertise en managementkwaliteit, maar ook om flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Een eerstegraads docent wiskunde kan daarom gebruikmaken van een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren. Bovendien moeten leerlingen in de bovenbouw wiskunde, naast steunvak bij techniek en andere (bèta-)vakken, ook gaan ervaren als vaktaal, met al zijn abstracties, conventies en notaties. Tijdens de Master Leraar Wiskunde ontwikkel je jezelf tot een breed onderlegde docent wiskunde met een eerstegraads bevoegdheid voor havo- of vwo-bovenbouw, roc en hbo. Je ontwikkelt nieuwe en complexe competenties die niet alleen vakexpertise verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken en creativiteit. En je leert vakdidactische vernieuwingen binnen jouw vakgebied leiden en vormgeven. Met als kroon op je studie de titel Master of Education (M.Ed.). De masteropleiding is een vervolg op de tweedegraads bachelorberoepsopleiding. Dit is een duale master: je v

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleidingen exact

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Groenewoudseweg 1
6524 TM NIJMEGEN

Meer informatie

Open dagen HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen
Master bij de HAN
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen
Master bij de HAN
01-06-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beoordeling leraar wiskunde aan de HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.3
8.2
Sfeer
7.0
Inhoud
7.0
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.3
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.7
Aansluiting beroepspraktijk
7.7
Docenten
7.0
Studiebegeleiding
7.0
Toetsing beoordeling
7.9
Informatievoorziening
8.1
Studierooster
6.9
Studielast
8.6
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
7.0
Kwaliteitszorg
6.8
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
41.2%
Eerstejaars vrouw
58.8%
Eerstejaars man
59
Aantal studenten
41.2%
59
studenten
totaal
59%