HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

Leraar Nederlands

hbo master, duaal
Nijmegen

Leerlingen in de bovenbouw zijn zelfstandig, kritisch, debatzoekend en maatschappelijk geïnteresseerd. Een uitdaging voor een docent Nederlands. Dankzij een 1e-graads bevoegdheid kan je de uitdaging aan. Met je vakdidactisch repertoire dat je de tijdens de opleiding hebt uitgebreid en de onderwijskundige vernieuwingen waaraan je via onderzoek hebt bijgedragen, kan je inspelen op een andere pedagogiek en didactiek, gericht op het stimuleren en begeleiden van het zelfverantwoordelijk leren. Niet alleen ben je klaar voor de bovenbouw, ook voor het VAVO, het hbo en mbo. Met als kroon op je studie de titel Master of Education (M.Ed.). Het vak biedt veel ruimte voor initiatief en vraagt om keuzes; inhoud (literaire of maatschappelijke teksten) en werkvormen liggen immers niet vast. Het vraagt van de docent nieuwe en complexe competenties die niet alleen vakexpertise en managementkwaliteit verlangen, maar ook flexibiliteit, kritisch denken, creativiteit en resultaatgerichtheid. Vaardigheden die je traint tijdens de opleiding. Dit is een duale opleiding: je voert een deel van de opleiding in de praktijk van je werk uit. Vanuit de school waar je werkt krijg je begeleiding en feedback.

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleiding talen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
500

Bezoekadres
Groenewoudseweg 1
6524 TM NIJMEGEN

Meer informatie

Open dagen HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen
Master bij de HAN
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen
Master bij de HAN
01-06-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beoordeling leraar nederlands aan de HAN University of Applied Sciences locatie HAN Masters Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.2
7.8
Sfeer
7.3
Inhoud
7.4
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.3
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
6.9
Aansluiting beroepspraktijk
7.6
Docenten
6.9
Studiebegeleiding
7.5
Toetsing beoordeling
6.9
Informatievoorziening
7.2
Studierooster
6.2
Studielast
8.1
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
7.3
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
7.1
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
84.2%
Eerstejaars vrouw
15.8%
Eerstejaars man
58
Aantal studenten
84.2%
58
studenten
totaal
16%