Universiteit Twente locatie Leeuwarden

Environmental and Energy Management

wo master, voltijd
Leeuwarden
Met deze eenjarige, Engelstalige masteropleiding word je een deskundig bestuurder en manager op het gebied van milieu, energie en water, drie cruciale natuurlijke hulpbronnen die nauw met elkaar samenhangen. De uitdagingen van onze tijd – zoals klimaatverandering, uitputting van hulpbronnen of verstedelijking – vragen om professionals die sociaaltechnologische verandering kunnen organiseren, beheren en leiden. Deze combinatie van denken en doen vormt de kern vormt van de opleiding. Vanuit het unieke perspectief van de sociale wetenschappen geeft deze master je kennis, vaardigheden en bekwaamheden mee in disciplines als management, (openbaar) bestuur en recht. Je richt je op de administratieve, organisatorische en technische oorzaken van water-, milieu- of energieproblemen – en op strategieën voor verantwoord beheer en duurzame ontwikkeling. De master kent drie specialisaties: energiebeheer, milieubeheer en watermanagement. Na je afstuderen kun je aan de slag bij de overheid of in een multidisciplinair team van ondernemers, consultants of onderzoekers. Je kunt programma’s, beleid en projecten op het gebied van water, milieu en energie ontwikkelen, uitvoeren, monitoren en evalueren.

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Elektrotechniek

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
790

Bezoekadres
Agora 1
8934 CJ LEEUWARDEN

Meer informatie

Beoordeling environmental and energy management aan de Universiteit Twente locatie Leeuwarden

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.1
8.5
Sfeer
8.0
Inhoud
8.3
Algemene vaardigheden
8.0
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.1
Docenten
8.1
Studiebegeleiding
8.0
Toetsing beoordeling
8.1
Informatievoorziening
8.2
Studierooster
7.9
Studielast
8.5
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
7.8
Kwaliteitszorg
8.1
Uitdagend onderwijs
8.1
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
57.9%
Eerstejaars vrouw
42.1%
Eerstejaars man
-
Aantal studenten
57.9%
0
studenten
totaal
42%