Radboud Universiteit locatie Amsterdam

Master in Managing Information and Sustainable Change

wo master, deeltijd
Amsterdam

Sector
Aarde en Milieu

Bekostiging
Niet-Bekostigd

Cluster
Milieuwetenschappen

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Nieuwe Prinsengracht 39
1018 EG AMSTERDAM

Meer informatie

Beoordeling master in managing information and sustainable change aan de Radboud Universiteit locatie Amsterdam

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten