Hogeschool NCOI

Human Resource Management

hbo bachelor, deeltijd
Hilversum

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Niet-Bekostigd

Cluster
Personeel en Arbeid

Bindend studieadvies
nee

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Marathon 7
1213 PD HILVERSUM

Meer informatie

Beoordeling human resource management aan de Hogeschool NCOI

-
Sfeer
-
Inhoud
-
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
-
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
-
Docenten
-
Studiebegeleiding
-
Toetsing beoordeling
-
Informatievoorziening
-
Studierooster
-
Studielast
-
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
-
Stage ervaring
-
Kwaliteitszorg
-
Uitdagend onderwijs
-
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
-
Eerstejaars man
-
Aantal studenten