Windesheim in Almere

Ruimtelijke Ontwikkeling

hbo bachelor, voltijd
Almere
Het oplossen van files, het verbeteren van de verkeersveiligheid of onderzoek doen naar verkeersgedrag. Bij Ruimtelijke Ontwikkeling – Mobiliteit leer je het mobiliteitssysteem te verbeteren met moderne technologieën, nieuwe ontwerpen, gedragsbeïnvloeding en onderzoek. Je bedenkt oplossingen voor verkeerssituaties waarbij je afwegingen maakt tussen veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid. Jouw toekomstige beroep: De vraag naar verkeers- en mobiliteitsdeskundigen is groot. Je kunt in de beroepspraktijk als adviseur, onderzoeker of projectmedewerker werken aan vraagstukken als: • Hoe verminderen we files als gevolg van ongevallen? • Hoe sluiten we een nieuwe woonwijk aan op het OV? • Is de elektrische auto echt een oplossing voor milieuproblemen? • Hoe stimuleren we het fietsgebruik? • Hoe kunnen we een kruispunt zo ontwerpen dat je minder vaak stilstaat voor een rood stoplicht? Kijk voor meer informatie op windesheimflevoland.nl/mobiliteit.

Sector
Techniek

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Vervoer en logistiek

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Hospitaaldreef 5
1315 RC ALMERE

Meer informatie

Open dagen Windesheim in Almere

Windesheim in Almere
Online Open avonden deeltijdopleidingen 14 t/m 17 maart 2022
14-03-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle
Windesheim in Almere
Open avond deeltijdopleidingen 18 mei 2022
18-05-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle

Beoordeling ruimtelijke ontwikkeling aan de Windesheim in Almere

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.3
8.8
Sfeer
7.8
Inhoud
8.1
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
8.0
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
8.6
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.1
Docenten
8.0
Studiebegeleiding
7.8
Toetsing beoordeling
7.4
Informatievoorziening
7.5
Studierooster
7.6
Studielast
8.3
Groepsgrootte
7.8
Stage en opleiding
7.9
Stage ervaring
7.1
Kwaliteitszorg
7.4
Uitdagend onderwijs
6.2
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
-
Eerstejaars vrouw
100.0%
Eerstejaars man
70
Aantal studenten