Windesheim in Almere

Social Work

hbo bachelor, voltijd
Almere
In deze brede opleiding leer je alle kennis en –vaardigheden van een social worker aan de hand van vraagstukken uit de praktijk en je ontdekt wat goede hulpverlening inhoudt. Modules zoals psychologie, pedagogiek, recht en methodiek ondersteunen je hierbij. We leiden je breed op, maar je kiest tijdens je studie wel een van de drie profielen om je te specialiseren: Welzijn en Samenleving, Zorg of Jeugd. Als social worker kun je met individuele cliënten werken, maar ook met groepen. Bij mensen thuis, binnen zorginstellingen of op beleidsniveau. Voorbeelden van problemen waar je mee te maken kunt krijgen, zijn huiselijk geweld, schulden, verslaving, opvoedproblemen en beperkingen. Dat is afhankelijk van de hulpvraag. In alle gevallen vervul jij een sleutelrol in het stimuleren van de zelfredzaamheid van mensen. Mogelijke beroepen zijn: • Sociaal werker in een wijkteam • Maatschappelijk werker • Gezinscoach • Reclasseringsmedewerker • Schuldhulpverlener • Preventiemedewerker Verslavingszorg • Begeleider gehandicaptenzorg • Opvoedingsondersteuner • Hulpverlener psychiatrie Kijk voor meer informatie op windesheimflevoland.nl/social-work.

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Social Work

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Hospitaaldreef 5
1315 RC ALMERE

Meer informatie

Open dagen Windesheim in Almere

Windesheim in Almere
Online Open avonden deeltijdopleidingen 14 t/m 17 maart 2022
14-03-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle
Windesheim in Almere
Open avond deeltijdopleidingen 18 mei 2022
18-05-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle

Beoordeling social work aan de Windesheim in Almere

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.7
8.2
Sfeer
7.5
Inhoud
7.9
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.1
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.4
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.6
Docenten
7.4
Studiebegeleiding
7.0
Toetsing beoordeling
6.6
Informatievoorziening
5.5
Studierooster
6.8
Studielast
7.5
Groepsgrootte
6.9
Stage en opleiding
7.5
Stage ervaring
6.5
Kwaliteitszorg
7.2
Uitdagend onderwijs
5.7
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
84.6%
Eerstejaars vrouw
15.4%
Eerstejaars man
465
Aantal studenten
84.6%
465
studenten
totaal
15%