Fontys Hogescholen Utrecht

Theologie

hbo bachelor, voltijd
Utrecht
De aandacht voor zingeving en spiritualiteit, zowel op persoonlijk vlak als in het maatschappelijk leven, neemt toe. In de opleiding Geestelijke begeleider leer je ter sprake te brengen wat mensen uiteindelijk het belangrijkst vinden in hun leven, wat ‘zin’ geeft. Waarom besta ik? Hoe ga ik om met dilemma’s? Hoe geef ik betekenis aan ingrijpende gebeurtenissen op het terrein van gezondheid en ziekte. Geestelijk begeleiders, ritueel-begeleiders, zingevings- en levenscoaches begeleiden cliënten bij deze en andere levensvragen binnen diverse contexten. Bijvoorbeeld als lid van een wijk- of zorgteam, binnen een geloofsgemeenschap, als zpp-er of in loondienst. Tijdens de opleiding krijg je een brede theologische en religiewetenschappelijke basis. Je leert kritisch te reflecteren op je eigen handelen en dit te integreren in de praktijk van begeleiding van cliënten. Waardoor jij een professionele gesprekspartner met veel inhoud, coachingsvaardigheden, kennis van (social) media en onderzoekend vermogen wordt. Bij succesvolle afsluiting van de opleiding ontvang je het getuigschrift hoger beroepsonderwijs Bachelor of Theology.

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Nieuwegracht 65
3512 LG UTRECHT

Meer informatie

Open dagen Fontys Hogescholen Utrecht

Fontys Hogescholen Utrecht
Online voorlichting Sport- en Bewegingsonderwijs (Master)
26-01-2022 20:00 - 21:00 uur Fontys Hogescholen, vestiging Eindhoven
Fontys Hogescholen Utrecht
Online voorlichting Master Healthy Ageing Professional (Master)
26-01-2022 19:00 - 20:00 uur Fontys Hogescholen, vestiging Eindhoven
Fontys Hogescholen Utrecht
Online voorlichting Master Healthy Ageing Professional (Master)
26-01-2022 19:00 - 20:00 uur Fontys Hogescholen, vestiging Eindhoven

Beoordeling theologie aan de Fontys Hogescholen Utrecht

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.1
9.2
Sfeer
7.9
Inhoud
8.1
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.7
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.8
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.4
Docenten
7.8
Studiebegeleiding
7.5
Toetsing beoordeling
7.5
Informatievoorziening
7.8
Studierooster
7.1
Studielast
8.0
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
8.6
Stage ervaring
7.8
Kwaliteitszorg
7.2
Uitdagend onderwijs
6.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
46.2%
Eerstejaars vrouw
53.8%
Eerstejaars man
32
Aantal studenten
46.2%
32
studenten
totaal
54%