Fontys Hogescholen Nijmegen

Educational Needs

hbo master, deeltijd
Nijmegen
Een leraar die zich wil specialiseren in speciale onderwijszorg kan een HBO-masteropleiding Special Educational Needs (SEN) volgen. Het Fontys Opleidingscentrum Speciale Onderwijszorg (OSO) is geaccrediteerd door de NVAO om deze opleiding aan te bieden. Bij Fontys OSO kan men onder andere opgeleid worden tot remedial teacher, intern begeleider, dyslexiespecialist, specialist zeer moeilijk lerende kinderen, specialist zeer moeilijk opvoedbare kinderen, autismespecialist, coach, specialist leerwegondersteunend onderwijs/praktijkonderwijs, leerlingbegeleider/schooldecaan. De masteropleiding SEN van Fontys OSO bevat leerroutes die theoretisch en praktisch ingaan op de concrete uitdagingen die leraren in hun werksituatie tegenkomen. Voor verschillende doelgroepen en functies in het (speciaal) basisonderwijs, het speciaal onderwijs en het voortgezet (speciaal) onderwijs zijn leerroutes ontwikkeld. Na het met succes afronden van deze Master ontvangt u het getuigschrift "Master of Special Education Needs". Deze master is geaccrediteerd door het NVAO (Nederlands-Vlaamse Acrreditatieorganisatie).

Sector
Onderwijs en Opvoeding

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Lerarenopleidingen speciaal

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres

NIJMEGEN

Meer informatie

Open dagen Fontys Hogescholen Nijmegen

Fontys Hogescholen Nijmegen
Online voorlichting Sport- en Bewegingsonderwijs (Master)
26-01-2022 20:00 - 21:00 uur Fontys Hogescholen, vestiging Eindhoven
Fontys Hogescholen Nijmegen
Online voorlichting Master Healthy Ageing Professional (Master)
26-01-2022 19:00 - 20:00 uur Fontys Hogescholen, vestiging Eindhoven
Fontys Hogescholen Nijmegen
Online voorlichting Master Healthy Ageing Professional (Master)
26-01-2022 19:00 - 20:00 uur Fontys Hogescholen, vestiging Eindhoven

Beoordeling educational needs aan de Fontys Hogescholen Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.8
8.0
Sfeer
7.7
Inhoud
7.4
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
6.8
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
-
Voorbereiding beroepsloopbaan
7.5
Aansluiting beroepspraktijk
7.7
Docenten
7.0
Studiebegeleiding
6.9
Toetsing beoordeling
7.0
Informatievoorziening
7.7
Studierooster
7.0
Studielast
7.7
Groepsgrootte
6.5
Stage en opleiding
7.7
Stage ervaring
6.8
Kwaliteitszorg
8.1
Uitdagend onderwijs
5.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
82.8%
Eerstejaars vrouw
17.2%
Eerstejaars man
-
Aantal studenten
82.8%
0
studenten
totaal
17%