Hanzehogeschool Groningen

Opleiding voor Logopedie

hbo bachelor, voltijd
Groningen
Tijdens de opleiding Logopedie leer je alles over problemen die mensen kunnen hebben op het gebied van stem, slikken, spraak, taal, ademhaling en gehoor. Je doet bijvoorbeeld kennis op over een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een oudere die een beroerte heeft gehad en daardoor een spraakprobleem heeft.

Sector
Gezondheid

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Logopedie

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Extra studiekosten
500

Bezoekadres
Zernikeplein 7
9747 AS GRONINGEN

Meer informatie

Open dagen Hanzehogeschool Groningen

Hanzehogeschool Groningen
Online Informatieavond HanzePro
27-01-2022 17:00 - 20:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Open Dag voor voltijd bachelor- en Associate degree opleidingen
12-02-2022 14:00 - 17:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Open Dag Masters
17-03-2022 16:00 - 18:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Open Dag voor voltijd bachelor- en Associate degree opleidingen
01-04-2022 16:00 - 19:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Informatieavond HanzePro
07-04-2022 17:00 - 20:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Mastervoorlichting
12-05-2022 17:00 - 18:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen
Hanzehogeschool Groningen
Online Master's Information Session
12-05-2022 15:00 - 16:00 uur Hanzehogeschool Groningen, vestiging Groningen

Beoordeling opleiding voor logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.3
8.8
Sfeer
8.0
Inhoud
8.1
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.7
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
8.2
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
8.3
Docenten
7.9
Studiebegeleiding
8.1
Toetsing beoordeling
7.8
Informatievoorziening
7.4
Studierooster
7.6
Studielast
8.4
Groepsgrootte
7.5
Stage en opleiding
8.7
Stage ervaring
7.9
Kwaliteitszorg
7.8
Uitdagend onderwijs
6.9
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
95.3%
Eerstejaars vrouw
4.7%
Eerstejaars man
274
Aantal studenten
95.3%
274
studenten
totaal
5%