Windesheim

Human Resource Management

hbo bachelor, voltijd
Zwolle
Als personeelsadviseur ben je medebepalend voor het beleid binnen organisaties. Je houdt je bezig met de manier waarop een organisatie haar medewerkers inzet, prikkelt en ontwikkelt om de organisatiestrategie en -doelen te realiseren. Help je liever mensen bij een nieuwe carrière of bij het vinden van een nieuwe passende baan of opleiding? Dan is loopbaanontwikkeling en mobiliteit voor jou weggelegd. Je werkt bijvoorbeeld bij een organisatie die actief is op het gebied van mens, werk en onderwijs. Heb je interesse in dit vakgebied, dan kun je ook kiezen voor iets nieuws: Windesheim Business College. Dat is hbo, maar dan anders: jij bepaalt zelf ‘hoe’ je leert. Kijk op: windesheim.nl/businesscollege

Sector
Gedrag en Maatschappij

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Personeel en Arbeid

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Campus 2 tot 6
8017 CA ZWOLLE

Meer informatie

Open dagen Windesheim

Windesheim
Online Open avonden deeltijdopleidingen 14 t/m 17 maart 2022
14-03-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle
Windesheim
Open avond deeltijdopleidingen 18 mei 2022
18-05-2022 18:30 - 21:00 uur Windesheim, vestiging Zwolle

Beoordeling human resource management aan de Windesheim

Gemiddeld scoort deze opleiding een 8.1
8.6
Sfeer
7.3
Inhoud
7.6
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.2
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.7
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.6
Docenten
7.4
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
7.2
Informatievoorziening
6.9
Studierooster
6.9
Studielast
7.9
Groepsgrootte
6.7
Stage en opleiding
8.0
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
6.9
Uitdagend onderwijs
6.4
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
56.3%
Eerstejaars vrouw
43.7%
Eerstejaars man
455
Aantal studenten
56.3%
455
studenten
totaal
44%