Zuyd Hogeschool

Mens en Techniek

hbo bachelor, voltijd
Heerlen
Hiervoor moet je weten hoe meetapparatuur werkt, hoe je gegevens analyseert en tot een diagnose komt. Ook kun je nieuwe meetsystemen ontwerpen en ontwikkelen. Of wensen van gebruikers vertalen naar technische specificaties. Een studie op het grensvlak van techniek en gezondheidszorg. Wat kun je worden? Na het afronden van de opleiding kun je terecht in de gezondheidszorg, de sportwereld of de medisch-technische industrie. Bijvoorbeeld in een ziekenhuis, waar je artsen ondersteunt bij hun diagnose en het gebruik van de apparatuur. Of op een ontwikkelafdeling van een medisch-technisch bedrijf, waar je meewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe meetinstrumenten. Ook kun je gaan werken in de sport of revalidatie waar je de trainer, onderzoeker of sportarts ondersteunt met metingen in de inspanningsfysiologie en bewegingsanalyses.

Sector
Gezondheid

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Ergotherapie en Beweging

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Nieuw Eyckholt 300
6419 DJ HEERLEN

Meer informatie

Open dagen Zuyd Hogeschool

Zuyd Hogeschool
Open Dag Sittard
05-02-2022 10:00 - 16:00 uur Zuyd Hogeschool, vestiging Sittard-Geleen
Zuyd Hogeschool
Open Dag Maastricht
12-02-2022 10:00 - 16:00 uur Zuyd Hogeschool, vestiging Maastricht
Zuyd Hogeschool
Open Dag Heerlen
19-02-2022 10:00 - 16:00 uur Zuyd Hogeschool, vestiging Heerlen

Beoordeling mens en techniek aan de Zuyd Hogeschool

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.7
8.9
Sfeer
7.6
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.8
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
7.5
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.7
Docenten
7.6
Studiebegeleiding
7.2
Toetsing beoordeling
6.4
Informatievoorziening
6.2
Studierooster
7.5
Studielast
8.4
Groepsgrootte
5.5
Stage en opleiding
7.6
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
7.4
Uitdagend onderwijs
6.0
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
55.7%
Eerstejaars vrouw
44.3%
Eerstejaars man
186
Aantal studenten
55.7%
186
studenten
totaal
44%