Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Bedrijfskunde

hbo bachelor, voltijd
Arnhem
Stel je voor dat de HAN een nieuwe vestiging wil openen in Duitsland. Voordat die zijn deuren kan openen, moet een massa werk worden verzet. Contacten met de overheid, vergunningen regelen, medewerkers werven. Als afgestudeerde van de opleiding Bedrijfskunde leid je deze processen in goede banen. Tijdens de opleiding Bedrijfskunde ligt de focus op het vernieuwen van bedrijfsprocessen. Het beste uit organisaties halen, is je passie. Bedrijfskunde leert je organisaties vanuit een brede visie te bekijken, waardoor je als economisch en ondernemend professional veelzijdig inzetbaar bent. Een bedrijfskundige kan binnen alle lagen van de organisatie mensen aan zich binden. Hij/zij kan mensen motiveren, inspireren en overtuigen. Om deze toekomstige functie met succes te vervullen verwachten we van je dat je over goede mondelinge- en schriftelijke vaardigheden beschikt. Verder vind je organiseren en regelen nu al leuk. In je toekomstige beroep verwachten werkgevers dat je over veel onderwerpen mee kunt praten en adviseren. Er wordt dus over de meest uiteenlopende thema's en vakgebieden veel kennis van je verwacht.
LET OP: er zijn opleidingen Bedrijfskunde met afwijkende toelatingseisen

Sector
Economie en Bedrijf

Bekostiging
Bekostigd

Cluster
Bedrijfskunde en management

Bindend studieadvies
ja

Extra instroom moment
nee

Bezoekadres
Ruitenberglaan 31
6826 CC ARNHEM

Meer informatie

Open dagen Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master bij de HAN
09-03-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Master bij de HAN
01-06-2022 17:00 - 21:00 uur Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Beoordeling bedrijfskunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Gemiddeld scoort deze opleiding een 7.5
7.8
Sfeer
7.1
Inhoud
7.7
Algemene vaardigheden
-
Wetenschappelijke vaardigheden wo
7.2
Wetenschappelijke vaardigheden hbo
6.8
Voorbereiding beroepsloopbaan
-
Aansluiting beroepspraktijk
7.1
Docenten
7.3
Studiebegeleiding
7.3
Toetsing beoordeling
6.9
Informatievoorziening
7.0
Studierooster
6.5
Studielast
7.3
Groepsgrootte
-
Stage en opleiding
7.6
Stage ervaring
6.7
Kwaliteitszorg
6.7
Uitdagend onderwijs
6.6
Internationalisering
-
Contacttijd eerste jaar NSE
28.0%
Eerstejaars vrouw
72.0%
Eerstejaars man
245
Aantal studenten
28.0%
245
studenten
totaal
72%