Economie en Bedrijfseconomie

De universitaire bachelorstudie Economie en Bedrijfseconomie is gericht op de manieren waarop mensen proberen om hun behoeften zo goed mogelijk te bevredigen via de - al dan niet schaars - beschikbare middelen. Feitelijk gaat het om de relaties tussen mensen in een economische context. In de monetaire economie draait het hoofdzakelijk om de vraag wat de betekenis is van het geldgebruik in de economie. De micro-economie is gericht op het gedrag van (individuele) consumenten en producenten en op (individuele) markten en prijzen. De macro-economie bestudeert op nationale schaal economische grootheden, zoals het nationaal inkomen, de totale consumptie en de totale investeringen. In de meso-economie gaat het erom de verschijnselen op bedrijfstakniveau, regioniveau en sectorniveau te verklaren. Bedrijven nemen in het geheel van de economische activiteiten zo'n belangrijke plaats in dat daarvoor een afzonderlijke economietak is ontstaan: de bedrijfseconomie.
Gemiddeld scoort deze studie een 7.8

Niveau
wo

Soort studie
bachelor

Sector
economie en bedrijf

NSEEnqueteJaar
2019

Statistiek over de studie Economie en Bedrijfseconomie

9,606
Aantal studenten
3,272
Aantal eerste jaars studenten vorm
3,272
Aantal eerste jaars studenten
422
Aantal eerste jaars studenten per vestiging gemiddeld
35.2%
9,606
studenten
totaal
64.8%